Účtovníctvo a mzdová agenda

Čo všetko Vám ponúkame

 • vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva
 • spracovanie podkladov a evidenicia DPH, k cestnej dani
 • spracovanie mzdovej a personálnej agendy: výpočet miezd zamestnancom, ich evidencia, spracovanie výkazov pre poisťovne, vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • komunikácia s poisťovňami, ELDZ, rôzne potvrdenia zamestnancom
 • spracovanie štatistických výkazov pre Národnú banku, štatistické úrady
 •  vypracovanie ročnej účtovnej závierky a priznania k daní z príjmu FO a PO, komunikácia s daňovými úradmi
 • realizujeme aj vedenie účtovníctva pri likvidácii spoločností
 • zabezpečujeme spätné rekonštrukcie účtovníctva
 • spracovanie evidenciu DPH (mesačný , štvrťročný)

Naším cieľom je, aby služby, ktoré poskytuje neboli len strohými a automaticky poskytnutými informáciami, ale aby boli predovšetkým prínosom pre rast a dynamický rozvoj spoločnosti klienta.

Registrácia platiteľov dane

Daňovník je povinný do 30 dní od svojho vzniku sa zaregistrovať na príslušnom daňovom úrade na účely platenia dane z príjmov, v prípade splnenia určitých zákonom stanovených kritérií je povinný sa zaregistrovať na účely platiteľa dane z pridanej hodnoty. Včasnú registráciu ako i potrebné náležitosti v rámci služby registrácie pripravíme na základe plnej moci klienta.

 • pomoc pri registrácii spoločnosti z neplatcu DPH na platcu DPH

Mzdová agenda

 • komplexné spracovanie mzdovej agendy
 • evidencia miezd zamestnancov
 • spracovanie a zasielanie hlásení pre poisťovne a daňový úrad SR
 • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
 • spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia,
 • spracovanie potrebných potvrdení
Kontaktné informácie

Zuzana Ďurišová
Námestie Hraničiarov 18
851 03 Bratislava
IČO: 50797549
DIČ: 1071506788
Nie je platiteľ DPH

 • Telefón: 0908 575 559
 • E-mail: zdurisova@zaklad-dane.sk
 • E-mail: info@zaklad-dane.sk
Prihláste sa na odber noviniek