Odpovede na nižšie uvedené otázky vám pomôžu zistiť, či uchádzači o prácu pred vami niečo neskrývajú, alebo či vám neklamú. Ešte lepší výsledok však dosiahnete, keď im položíte niekoľko ďalších doplnkových otázok zameraných na fakty.

  • Otázka č. 1: „Povedzte mi o najťažšom rozhodnutí, aké ste museli urobiť počas posledných šestich mesiacov.“
  • Otázka č. 2: „Povedzte mi, kedy vás naposledy zákazník či niektorý z kolegov poriadne nahneval.“
  • Otázka č. 3: „Popíšte mi situáciu, kedy sa stalo, že ste mali pravdu vy, avšak aj napriek tomu ste museli poslúchnuť daný pokyn alebo inštrukciu.“
  • Otázka č. 4: „Povedzte mi, kedy ste naposledy ukončili váš pracovný deň bez toho, aby ste mali všetko dokončené.“